Καλώς ωρίσατε, Benvenuto, Welcome, Willkommen, Welkom Bienvenue, Bienvenido, Bem vindo, Добро, Hoşgeldiniz

Προσφατες δημοσιευσεις :

http://thriskeftika.blogspot.gr/2012/06/60.html
29-6-12

Η Εστία Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης
ανάμεσα στους 60 οργανισμούς του Δημοσίου
που καταργούνται ή συγχωνεύονται μέσα στο καλοκαίρι   Σε σημερινό της δημοσίευμα η ΗΜΕΡΗΣΙΑ αναφέρει ότι στα χέρια του πρωθυπουργού υπάρχει ήδη λίστα με 60 Οργανισμούς - φορείς του Δημοσίου που θα συγχωνευθούν ή θα καταργηθούν μέσα στο καλοκαίρι. Ανάμεσα σε αυτούς και η Εστία Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης.
   Σύμφωνα με το Άρθρο 26 του Νόμου 3432/06 που αναφέρεται στην Ίδρυση Εστίας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης "Η Εστία Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης τελεί υπό την ευθύνη της Ορθόδοξης Εκκλησίας στην Ελλάδα και έχει ως σκοπό τη μέριμνα για σίτιση και διαμονή φοιτητών και μαθητών σχολικών μονάδων της εκκλησιαστικής εκπαίδευσης. Για την εκπλήρωση του σκοπού της η Εστία Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης οργανώνει και λειτουργεί φοιτητικές και κατά περίπτωση μαθητικές εστίες στις πόλεις που λειτουργούν μονάδες της εκκλησιαστικής εκπαίδευσης ή αναθέτει σε τρίτους τη σίτιση ή και τη διαμονή φοιτητών και μαθητών. Η Εστία Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης οφείλει να εξασφαλίζει διαμονή και σίτιση σε φοιτητές των Προγραμμάτων Ιερατικών Σπουδών και μαθητές των Ιερατικών Σχολών Δεύτερης Ευκαιρίας που το επιθυμούν. Οι δαπάνες εξοπλισμού και λειτουργίας των εστιών για τις κατηγορίες αυτές των φοιτητών και μαθητών καλύπτονται από τον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων με επιχορήγηση της Εστίας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης. Εστίες μπορούν να λειτουργούν και στα Ενιαία Εκκλησιαστικά Λύκεια και στα Εκκλησιαστικά Γυμνάσια. Στις εστίες αυτές μπορούν να διαμένουν και οι σπουδαστές των Εκκλησιαστικών Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης και το κόστος λειτουργίας τους καλύπτεται από τον προϋπολογισμό της Εκκλησίας της Ελλάδος ή τον προϋπολογισμό της Εκκλησιαστικής Αρχής στη δικαιοδοσία της οποίας υπάγεται η εστία".
   Η πιθανολογούμενη τώρα κατάργηση του οργανισμού αυτού θα αποτελέσει καίριο πλήγμα στην εκκλησιαστική εκπαίδευση, καθώς πολλοί από τους σπουδαστές των εκκλησιαστικών Γυμνασίων και Λυκείων αλλά και των Προγραμμάτων Ιερατικών Σπουδών προέρχονται από μακρινές περιοχές (σε σχέση με τον τόπο λειτουργίας του σχολείου ή της Σχολής που φοιτούν) και διαμένουν στις εστίες αυτές. Διακοπή της λειτουργίας των εστιών θα σημάνει ραγδαία μείωση των φοιτούντων στην εκκλησιαστική εκπαίδευση. Υπενθυμίζουμε ότι επί Υπουργίας Άννας Διαμαντοπούλου υπήρξαν σημαντικές συγχωνεύσεις και καταργήσεις εκκλησιαστικών σχολείων.