Καλώς ωρίσατε, Benvenuto, Welcome, Willkommen, Welkom Bienvenue, Bienvenido, Bem vindo, Добро, Hoşgeldiniz

Προσφατες δημοσιευσεις :

Έγγραφα προς Υπ. Παιδείας για αύξηση της Κρατικής επιχορήγησης

  Μετά από την δυσκολία παροχής δωρεάν σίτισης εκ μέρους της Εστίας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης σε Φοιτητές των Α.Ε.Α., οφείλουμε προς αποκατάσταση της αληθείας και ενημέρωση κάθε ενδιαφερομένου να δημοσιεύσουμε όλη την σχετική αλληλογραφία με την Ηγεσία του Υπ. Παιδείας, για ενίσχυση της Κρατικής επιχορήγησης.
    Τα προβλήματα αυτά προέκυψαν λόγω του μειωμένου εκ του Κράτους ποσού χρηματοδότησης της Εστίας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης, όπως φαίνεται και στον Πίνακα που ακολουθεί :

ΕΤΟΣ
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
ΠΟΣO €
490.000
750.000
792.000
688.400
256.500
225.000
225.000
293.900
101.416
108.000
45.000


Διαπιστώνουμε δε, ότι οι αντίστοιχες επιχορηγήσεις προς τα Πανεπιστήμια, όπως τις εντοπίσαμε στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ, έχουν ανοδική πορεία, και καλώς βεβαίως :

ΕΤΟΣ
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
ΠΟΣO €
24.470.000
33.300.000
30.000.000
31.230.000
30.000.000
30.050.000
30.010.000

Όπως επίσης και οι αντίστοιχες των Τ.Ε.Ι. :

ΕΤΟΣ
2012
2013
2014
2015
2017
ΠΟΣO €
18.000.000
20.500.000
20.500.000
20.330.000
20.320.000


     Ακολουθούν τα σχετικά έγγραφα σε αρχεία pdf, για καλύτερη χρήση :

εγκληματικες ενεργειες.pdf by ΚΑΛΗ ΑΛΥΣΑΝΔΡΑΤΟΥ on Scribd